Köpa Zithromax (Azithromycin)

Zithromax uppta

 

Azithromycin köpa piller i Sverige

 

Azithromycin anvands for:

Azithromycin till salu i Sverige

Anvand INTE Azithromycin om:

Azithromycin utan recept

Zithromax låga priser

  • Köpa Azithromycin på apotek i Sverige
  • Beställa Azithromycin till försäljning på apotek
  • Köpa Zithromax – Azithromycin pris i Stockholm
  • Köpa Zithromax laglig i Stockholm
  • Köpa Azithromycin ersättning

 

Köpa Azitromax (Zithromax) Online Utan Recept

Det saljs under manga andra namn : Azitromax.

Farmakologiska åtgärd :

Brett spektrum antibiotikum. Azalid antibiotika, en företrädare för en ny delmängd av makrolidantibiotika. Om inflammation i höga koncentrationer att skapa har en bakteriedödande effekt.
Azitromax (Azitromycin) känsliga grampositiva kocker: Streptococcus pneumoniae, St. pyogenes, St. agalactiae, streptokocker grupp CF och G, Staphylococcus aureus, St. viridans; Gramnegativa bakterier: Haemophilus influenzae, Moraxella catarrhalis, Bordetella pertussis, B. Parapertussis, Legionella pneumophila, H. ducrei, Campylobacter jejuni, Neisseria gonorrhoeae och Gardnerella vaginalis; Några anaerob: Bacteroides bivius, Clostridium perfringens, Peptostreptococcus spp. och Chlamydia trachomatis, Mycoplasma pneumoniae, ureaplasma urealyticum, Treponema pallidum, Borrelia burgdorferi. Azitromycin är inaktiv mot grampositiva bakterier, mot erytromycin.
Azitromycin är ett antibiotikum. I USA är dess märkesnamn Zithromaks. Det säljs under många andra namn i andra länder, bland annat under namnet Ultreon.
Antibiotika bekämpa infektioner orsakade av bakterier. Azitromycin används för att bekämpa opportunistiska infektioner hos personer med HIV. Kan det ”Pfizer” och ”Mac Ibrahim.”

Zithromax kan orsaka att vissa biverkningar: blodig eller vattnig diarré, hjärtklappning, bröstsmärtor, buksmärtor, förlust av aptit, mörk urin, gulsot, feber, halsont, huvudvärk, hud utslag. I fråga om någon av ovanstående biverkningar så snart som möjligt, att söka läkarvård. Det kan också hända och mindre allvarliga biverkningar med zithromax.

Biverkningar Azitromycin :

De vanligaste negativa händelser som förknippas med azitromycin mag Trakt: diarré (5%), illamående (3%), buksmärtor (3%) och kräkningar. Avbokning mindre än 1% av patienterna på grund av biverkningar av läkemedlet. Rapporterade reaktioner som nervositet, dermatologiska reaktioner och anafylaxi. I receptionen under och i flera veckor efter behandling med azitromycin kan pseudo membran kolik att utveckla alla antimikrobiella medel. Tidigare har kvinnor, antibiotika kan minska effekten av orala aborter, varnade. , Men en ny studie visar att antibiotika Rifampicin och rifabutin hade ingen påverkan på effektiviteten av hormonella preventivmedel som piller,. Fläckar eller Vaginala ringar. Fram till idag finns det inga definitiva bevis för att antibiotika (utom Rifampicin eller rifabutin) påverkan på effektiviteten av dessa preventivmedel. Upphävandet av azitromycin har en obehaglig smak och därmed användningen av azitromycin barn 2-5 kan vara vissa svårigheter förknippade med åren. Ibland kan patienter, azitromycin utvecklat kolestatisk hepatit eller vanföreställningar. Oavsiktlig intravenös överdosering av barn utveckla svår hjärtblock, för utvecklingen av resten av encefalopati leder. 2013, har federal drug byrån utfärdat en varning, att azitromycin ”kan patologiska förändringar i den elektriska aktiviteten i hjärtat, vilket kan leda till allvarliga hjärtrytmrubbningar.” FDA i varning påpekade att studien publicerades år 2012, tidning av medicin-New England, det var visat att läkemedlet kan öka risken för död hos patienter med hjärtsjukdom, jämfört med andra antibiotika som amoxicillin eller ingen behandling. Varningen säger, att personer med existerande sjukdomstillstånd är mycket sårbara intervaller, lågt kalium och magnesium i blodet, långsam puls, eller patienter, som de med QT-förlängning, att ta itu med vissa läkemedel till hjärtarytmi eller onormal hjärtrytm.

Kontraindikationer :

Överkänslighet (inklusive makrolidantibiotika), levern och / eller njursvikt.

C vård. Graviditet, bröst utfodring, hjärt arytmier (ventrikulära arytmier och en förlängning av QT-intervallet) (i fall där fördelarna med dess användning är mycket högre än risken finns alltid, om några mediciner används under graviditet), ålder barn (upp till 16 år – w / w, tabletter, kapslar). Barn med svår lever eller njure funktion, nyfödda (oral suspension).

KöpTrecator-SC (Ethionamide)
Narkotika. för behandling av tuberkulos (oftast i kombination med andra droger). Inom eller tilldela stolpiller. De stora biverkningarna är aptitlöshet, illamående och kräkningar. Handelsnamn: treskatil (Trescatyl).

Farmakologi :

Action – TB.
En antagonist nikotinsyra. Det hämmar syntesen av peptider och mikolevykh syror av mykobakterier. Den har bakteriostatiska action. Är aktiv i en sur miljö. Rättsakter om extra och intracellulära är Mycobacterium tuberculosis (inklusive stammar) resistenta mot isoniazid och streptomycin. I höga koncentrationer Mycobacterium leprae, och vissa atypiska mykobakterier (Mycobacterium avium) effekt. Det förbättrar fagocytos i utbrott av tuberkulos infektion, vilket underlättar dess absorption. Hämmar utvecklingen av resistens mot andra anti-TB droger. Behandling av motstånd av mikroorganismer minskar snabbt äger rum, bakteriostatiska aktivitet. Det kompletta protionamid del – till Thiacetazone korsresistens.

Snabbt och fullständigt absorberas från mag-tarmkanalen. Biotillgänglighet på cirka 100%. Cmax efter en engångsdos av 500 mg var 2,2 µg / ml och uppnås över 1,8 timmar. Plasma protein bindande är låg (10%). Ofta används ryggmärgsvätskan i de flesta vävnader och kroppsvätskor, inklusive lever, njure, mjälte, distribueras. Volymen av distribution – 2,8 l/kg. Koncentrationer i organen och cerebrospinalvätska är nästan lika koncentrationer i plasma. Det metaboliseras i levern, farmakologiskt aktiva sulfoxid och inaktiva metaboliter.  T1/ 2 i 2-3 timmar av urin utsöndras oförändrad ethionamide 1-5% – som aktiv och övriga – i form av inaktiva metaboliter.

Anteckningar :

Lungtuberkulos (vid intolerans eller ineffektivitet av andra anti-TB droger). Spetälska. MAC-infektion.

Doseringsschema
När administrera en initial dos för vuxna är 250 mg/dag, 5 dagar, gradvis öka dosen till 500 mg/dag, 5 dagar senare – till 0,75 till 1 g/dag.
Maximal daglig dos för vuxna är 1 år

Kontraindikationer :

Kontraindikationer: Överkänslighet, leverfunktion avvikelser, graviditet.
Begränsningar gäller för: diabetes, epilepsi.

Biverkningar: Co i matsmältningssystemet: stomatit, metallisk smak i munnen, illamående, kräkningar, diarré, smärta i övre delen av buken, leverdysfunktion, gulsot, aptitlöshet.
Co centrala nervsystemet och perifera nervsystemet: perifer neuropati, neurit, sällsynt – huvudvärk, svaghet, depression, psykos.
Som hjärt-kärlsystemet: ortostatisk hypotension.
Av endokrina: hypoglykemi, hypotyreos.
Allmän information: var försiktig när ethionamide depression och andra psykiska sjukdomar.
Innan utnämningen av Ethionamide bör undersökas in vitro-känslighet Mycobacterium kultur är markerade nyligen i en patient tuberkulos på Ethionamide.
Ethionamide används endast i kombination med andra anti-TB finansiering. Det är olämpligt, i kombination med Ethionamide prothionamide eftersom användning Mycobacterium tuberculosis från det arga motståndet mot denna fond.
Före användningen av Ethionamide och alla 2-4 veckor efter behandling är nödvändigt att övervaka aktiviteten av aminotransferaser. Övervakning av leverfunktionen är nödvändig oftare än vanligt gemensamma ansökan med pyrazinamid.
Undvik samtidig mottagning av preparat som har lever-giftiga effekter.
I receptionen utse ethionamide pyridoxin att förhindra utvecklingen av perifer neurit.

 

azitromax alkohol
azitromax biverkningar
azitromax borrelia
azitromax dosering
zithromax köpa
azitromax mycoplasma
azitromax 500 mg
azitromax biverkningar
azitromax och alkohol
azitromax dosering
azitromax twar
zithromax online
zithromax 500mg
zithromax 1000mg
zithromax gonorre
zithromax dosage
zithromax dosering
zithromax köpa
zithromax alkohol
zithromax sverige
zithromax dosering chlamydia
zithromax dosering 500 mg
zithromax dosage for gonorrhea
zithromax dosage for chlamydia
zithromax dosage for adults
zithromax dosage pediatric
zithromax 250mg dosage
zithromax price
augmentin dosage
azithromycin

Lämna en kommentar

E-postadressen publiceras inte.