Kärlek på flykt!

Andra länder har blivit bättre för HBTQ-personer att leva i, samtidigt har Sverige blivit sämre. Regeringens omsvängning i migrations- och asylpolitiken innebär att människor som riskerar dödsstraff för homosexuella handlingar inte längre kan komma in i Sverige för att söka asyl.

Personer som i sina hemländer trakasseras och riskerar fängelse för att de öppet vill visa sin kärlek ges inte längre möjlighet till permanent uppehållstillstånd. Centerpartiet vill att Sverige ska vara ett land dit de som vill komma ut kan få komma in. Vi vill skapa hållbara och mänskliga förutsättningar för HBTQ-personer på flykt.

Kampen för HBTQ-rättigheter är fortsatt en utmaning även i Sverige. Tidigare i år presenterade paraplyorganisationen International lesbian, gay, bisexual, trans and intersex association, ILGA Europa, sin årliga rapport över mänskliga rättigheter för HBTQI-personer (homosexuella, bisexuella, transpersoner, queera och intersexpersoner) i Europa. 

Kartläggningen visar att Sverige i år hamnar på en pinsam tolfte plats. Att jämföra med sjätteplatsen 2015. S och Mp bär ansvaret för att Sverige faller handlöst på listan.

Enligt ILGA-rapporten har Sverige det senaste året blivit sämre på att erbjuda skydd för de människor som flyr undan förföljelse på grund av sin sexuella läggning, sitt könsuttryck eller sin könsidentitet. Det är ett tydligt bevis på att de förändringar som Löfven-regeringen nu genomför av asyl- och migrationspolitiken kränker de mänskliga rättigheterna.

Centerpartiet vill fortsatt driva frågan om en human flyktingpolitik, Vi vill bland annat göra en översyn av utlänningslagen så att HBTQ-personer får ett tryggare välkomnande till Sverige.

På lokal nivå ser vi att det i Gävleborg finns en stolt tradition av mångfald.

Centerpartiet vill att Gävleborg fortsatt ska vara en plats med öppna städer där människor känner sig trygga, oavsett härkomst och sexuell läggning. Vi vill motverka diskriminering genom att se till att skolorna har tillgång till metoder och verktyg för att arbeta mot diskriminering och att stötta de föreningar som vill arbeta för likabehandling.

Samtidigt ser Centerpartiet med oro på hur främlingsfientliga och antidemokratiska grupper utmanar grundläggande demokratiska värderingar i flera EU-medlemsländer. Här behöver Sverige vara en pådrivande kraft för de grundläggande värden som EU vilar på.  Centerpartiet verkar för upprätthållandet av alla EU-medborgares rättigheter, inklusive rätten att inte bli diskriminerad. För oss är det självklart att EU ska vara en röst för frihet, för mänskliga rättigheter och för jämställdhet. Lika självklart är det att det behövs kraftfullare verktyg inom EU för att säkerställa att alla medlemsländer tar sitt ansvar.

Gävleborg, Sverige och Europa ska vara fortsatt öppet. Genom att driva en konsekvent politik på alla politiska nivåer ser vi till att frågorna om diskriminering inte glöms bort. Varken under Prideveckan eller resten av året.

Magnus Svensson (C) Distriktsordförande i Gävleborg

Ola Johansson (C), Riksdagsledamot Civilutskottet

Foto: Majs Keller

Kick 

Att hitta sin ena fotboll från Domus sport fotbollsskola, Kick som jag gick på i 6 år. Det är lite nostalgi. Jag älskade fotbollsskolan. Jag var faktiskt förtjust i en person som jag för varje år hamnade i samma grupp. Hen är fortfarande idag vrålsnygg och fd elitspelare.

En snabbvisit på Veteran-SM 

Besökte Veteran-SM i friidrott i morse. Det första en fick göra är att bära ut prisbrickan. Gud så pinsamt och genant. Allt är bra ordnat och fint samt strukturerat. Det är åtminstone det jag som besökare såg och upplevde.

Prisutdelningen till tredje, andra och första. 

Carina har ordning på alla papper och prismedaljonger tillsammans med Herr Mosell i speakerscorner. 

Sjukvårdare är snabbt på plats ifall det krävs.

Dags att dra vidare till skuggan och där det fläktar