Tag Arkiv: kommunikation

Fascinerad utav kommunikation.

Språk och kommunikation

Kommunikation är en social process som innebär att dela tankar, känslor och erfarenheter med andra. Kommunikation bygger på ömsesidighet och gemenskap med omgivningen.

Fungerande kommunikation är en förutsättning för lärande oavsett vad man lär ut. För att kunna delta i en utbildning och få förutsättningar att nå företagets mål behöver personalen en miljö där omgivningen anpassar kommunikationen efter behoven.

Att ha en välfungerande kommunikation mellan kollegor och chefer är A och O för en trivsam arbetsplats. Finns det stora brister i kommunikationen, finns det stora brister i företaget. Oavsett hur bra hemsida och marknadsföring företaget har så märks det tydligt utåt om det är dålig kommunikation på intern nivå.

Såhär säger Nicklas Eriksson VD för Elgiganten:

”Som chef försöker jag alltid utnyttja att jag har två öron och en mun, det vill säga lyssna och intressera mig för vad vi kan göra bättre. Eftersom jag vet att ledarskapet är det som stjälper eller hjälper ett bolag.”

Jens Spendrup har arbetat som VD för Spendrups i 34 år:

Som VD måste du ha förmågan att kommunicera på ett tydligt och effektivt sätt. Hela organisationen behöver förstå dina budskap.

Vi utsätts för enorma mängder intryck varje sekund (omkring 11 miljoner/sekund).
Det handlar om alla våra sinnesförnimmelser.  Hjärnan hanterar automatiskt de intryck som vi utsätts för genom tre olika processer: vi utelämnar, förvränger och generaliserar.

Därför är tydlig kommunikation viktig.

Bild 11

 

5 tips: Så blir du en bättre kommunikatör

Målgruppen

Vilken relation har du till dem du kommunicerar med? Är det ”tjena” och ”du”, eller är det en mer formell ton som kräver att du uttrycker dig väl? Tänk på att yngre medarbetare kan vara mer vana vid sociala medier och personlig kommunikation.

Innehållet

Ska du informera om allvarliga ämnen, exempelvis regler och rutiner, lämpar sig ett mer formellt språk för att allvaret inte ska förmildras. Det är helt okej att att ändra sin ton utifrån målgrupp och innehåll utan att det blir knasigt. Utöva situationsanpassat ledarskap även i din kommunikation.

Kanal

Kommunicerar du med ledningsgruppen i mejlform krävs antagligen en mer formell ton. Kommunicerar du via en blogg gör kanalen det genast mer legitimt att vara mer personlig.

Förväntningar och företagskultur

Hur kommunikation mottas beror på till stor del på förväntningar. Stämmer inte förväntningarna överens med kommunikationen, kan trovärdigheten skadas. Ta reda på vilken typ av kommunikation dina medarbetare förväntar sig i dialoger, exempelvis medarbetarsamtal och öppna diskussioner. Hur ser kommunikationen ut nu? Hur vill du att den ska se ut? Vad känns bekvämt?

Resurser

Ledarskap handlar alltid om kommunikation, det lönar sig alltså att lägga tid och resurser på detta. Idag är det enkelt att kommunicera via mejl och andra digitala kanaler men glöm inte att en dialog förs bäst öga mot öga i små grupper.

Varför skriver jag om det här?
Jo för att jag upplever att bra kommunikation idag kan vara en bristvara.
Vi tar inte ansvar idag utan skyller ifrån, vi ursäktar andra istället för att låta människor runt oss blomma.

Egoismen och självständigheten har tagit över mer och mer vilket gör att vi hindrar vår egen tillväxt. Genom att inte lystna på varandra så slutar vi också att lära oss utav varandra.
Människor behöver inte tycka lika utan där emot ha respekt för någon annans åsikt.
Det är ju därifrån man skapar en diskussion och kan hålla en bra kommunikation.

Ramlade även in på ett ämne som jag också tycker är intressant.
Det är hur man tar kritik och hur man hanterar den. Även hur man ger konstruktiv kritik.

Detta är ett litet intresse jag har som även landar i argumentationsteknik .
Själv kan jag nog vara lite för rakt på ibland och faktiskt behöver träna på för att det ska framföras och tas emot på rätt sätt.

Konsten i kommunikation är ju inte vad man säger . Det är hur man säger det och hur personen man talar till upplever det. Om jag upplever att jag får ett negativt agerande och bemötande så har jag misslyckats med min kommunikation.

Bild 9 

Nu ska jag gå till affären och köpa godis.
Ligger hemma och är sjuk vilket gör att jag reflekterar lite mer över migsjälv och hur jag kan förbättra mitt arbete och vad jag gör.
Kommunikation genom att se andras och sina egna behov är alltid intressant.
Man kan hela tiden bli bättre på just det området.Något jag ska och vill lära mig mer utav.