En spännande sex historia

Jag orkar inte sitta rakt upp och ner och ha ont i foten, även om man kan hitta mycket intressant att läsa på det s.k nätet.
Dags att lägga sig, så godnatt… men först detta:

Sex-historia

Förr i tiden var människans och framför allt Kvinnans sexualitet mycket skam/skuld – och tabu-belagd och informationen/forskningen om kvinnlig, respektive manlig sexualitet, var antingen obefintlig, mycket sparsam och/eller rent av undermålig och till och med ett rent manligt påhitt, i många fall. Som på alla andra områden i samhället, var det män som bedrev forskningen och som i så många andra fall, forskade många män snarare i syfte att bevisa en manlig tes, än för att få fram fakta och sanning.

Före 1700-talet:

Före 1700-talet uppfattades Kvinnan som lik mannen. Kvinnans kropp ansågs visserligen som mindre fulländad än mannens men inget avgörande skilde könen åt, trodde män på den tiden. Kvinnans könsorgan var likt mannens men vänt inåt, dvs män trodde att kvinnans vagina motsvarade mannens penis. Idag vet vi, att mannens penis i sjäva verket motsvarar Kvinnans klitoris.

Under 1700-talet:

På 1700-talet började dåtidens män istället betona könens olikheter. Nu antog de, att Kvinnan var helt olik mannen. Enligt den äldre manliga uppfattningen, hade både Kvinnan och mannen säd som blandades vid heterosexuella samlag och Kvinnans orgasm var en förutsättning för att hon skulle kunna bli gravid, trodde män. Denna manliga uppfattning tillbakavisades på 1700- och 1800-talen men samtidigt förpassades kvinnans orgasm mer eller mindre ur (den manliga) litteraturen. Fram trädde istället en bild av Kvinnan som asexuell, eller med en mycket svag sexuell drift.

Den asexuella Kvinnan blev under perioden den ”normala” Kvinnan men samtidigt frodades en annan manlig föreställning om Kvinnan – den ”liderliga” Kvinnan, ”fresterskan”, ”nymfomanen” – ofta prostituerad och ur underklassen. Det rådde dock ingen tvekan om, att den sexuella känslan hos majoriteten av kvinnor var mycket svag jämfört med mäns. Samtidigt frodades en föreställning om att onani var skadligt, så långt som ända in på 1900-talet. Kvinnans sexuella känslor ansågs alltså svaga, bara i det sexuella umgänget med män (det för övrigt enda tillåtna sättet att utöva sin sexualitet på den tiden). Om Kvinnans egen sexualitet, orgasm, onani och sexuella lust, visste dåtidens män mycket lite/ingenting alls.

1800-tal, 1900-tal:

En mycket känd man, Sigmund Freud (1856-1939) drev sin tes om att ”klitoris sitter fel”. Han menade att Kvinnans klitoris borde ha suttit inne i Kvinnans slida, för att bättre passa den manliga sexualiteten och den manliga penetrationen. Det vore bättre för det heterosexuella samlaget, menade Freud, om Kvinnan kunde lära sig att få orgasm, enkom av en mans penetration. Freud visste alltså det vi vet idag, i modern tid, dvs att klitoris är vägen till Kvinnans sexuella njutning/orgasm, men Freud menade att kvinnor måste ”lära sig” att få vaginala orgasmer istället för klitoris-orgasmer, eftersom detta passade den manliga sexualiteten och framför allt heterosexualiteten, bättre.

Tidigt 1900-tal:

Den asexuella Kvinnan ersattes i början av 1900-talet av en ny Kvinna. Män framställde nu Kvinnan som en sexuell varelse med begär och förmåga till njutning. Den ”normala” Kvinnan hade nu sexuella känslor och fick orgasm. Tidens manliga sexologer visade nu stort intresse för Kvinnans sexualitet. En av de mest kända, den engelska läkaren Havelock Ellis, hävdade att Kvinnans sexualitet var ”slumrande och i behov av att mannen väckte den” åt henne. I det normala samlaget, menade denne man, skulle Kvinnan vara passiv medan mannen skulle vara aktiv och med ”fast hand leda henne mot tillfredsställelse, som en lärare leder sin elev”.

skratt

Ellis bok ”Det fulländade äktenskapet” fick stor spridning och blev en av 1900-talets allra största succéer i sexhandboks-genren. Att de flesta kvinnor kände motvilja mot sexuellt umgänge med män, erkände Ellis men han ansåg att Kvinnan måste ”tränas till att låta elementet smärta bli en del av njutningen”. Mannen i sin tur skulle tränas i att ”kurtisera” Kvinnan så att hennes ofrivilliga motstånd gav vika – för eftersom hennes passivitet och motstånd av naturen verkar upphetsande för mannen, måste det ju förr eller senare ge vika.

En annan man, den holländske läkaren Theodor van de Velde, spred ungefär samtidigt sin tes om att sexualitetens plats är inom äktenskapet, att den normala sexualiteten är heterosexuell och att ett gott sexualliv är avgörande för den heterosexuella äktenskapliga lyckan. Van de Velde menade, att det ultimata heterosexuella samlaget, avslutades med samtidig orgasm för mannen och Kvinnan. Till skillnad från Ellis, menade Velde att det var positivt för samlaget, om Kvinnan var aktiv istället för passiv.

I de, av män skrivna sexual-handböckerna från tidigt 1900-tal, stod nästan alltid äktenskapet mellan man och Kvinna i fokus. Det var det gifta paret av olika kön, som skulle invigas i sexualitetens och kärlekens konst, få kunskap om erogena zoner och det heterosexuella samlagets korrekta utförande. Samlaget mellan man och Kvinna, utmålades som en lek, där mannen och Kvinnan skulle locka och reta varandra mot en stegrad lust och en samtidig orgasm. Idealet var ömsesidighet och njutning. Ett nytt manligt ideal utformades på 1920-talet, där erotiken skulle införlivas i äktenskapet mellan man och Kvinna, istället för att vara något man (och då främst män) sökte utanför äktenskapet.

Sexual-reformen under tidigt 1900-tal:

RFSU är ett svenskt exempel på alla de sexualreform-rörelser som växte fram i Europa och USA under tidigt 1900-tal. Förbundet bildades år 1933 av en kvinna vid namn Elise Ottesen-Jensen, tillsammans med en grupp läkare och företrädare för fackliga organisationer. Bland medicinarna fanns män som Gunnar Inghe, Gustav Jonsson och Nils Nielsen som också hade börjat ge ut ”Populär tidskrift för sexuell upplysning”. RFSU är/var en organisation för ”sexuell upplysning”.

RFSU krävde, under tidigt 1900-tal, att sexualundervisning skulle införas i skolan och att rådfrågningsbyråer upprättades över hela landet. Vidare krävde man att preventivlagen skulle slopas (sedan 1910 fanns en lag som förbjöd upplysning om preventivmedel) och att kvinnor skulle ha rätt till abort, om de exempelvis var sjuka eller levde under svåra sociala förhållanden. Makt-män på den tiden, hade lagstiftat om att abort skulle vara förbjudet för kvinnor, undantaget vissa medicinska aborter. RFSU krävde även, att homosexuella kontakter skulle bli lagliga och avkriminaliseras. Frågor om reproduktion stod i fokus för RFSU, snarare än frågor om sexuell lust, kåthet och sexuell njutning. Det främsta målet var, att kvinnor och män skulle få kontroll över barnafödandet.

Det är lätt för kvinnor i modern tid, att föreställa sig levnadsförhållandena som dåtida kvinnor tvingades leva under. De blev, under viss tid via den manliga lagstiftningen, tvingade in i äktenskap med män (lagligt äktenskapstvång, kvinnan var omyndig och hade därför en man som sin förmyndare, först hennes far och därefter hennes make) och kvinnor gavs inga eller mycket få möjligheter, att kunna försörja sig själva och sina barn i samhället, då maktens män hade förbjudit kvinnor att yrkesarbeta och studera. På så sätt, tvingades kvinnor även in i det sexuella umgänget med män och utan preventivmedel som t.ex p-piller och kondom, med abortförbud, i kombination med att våldtäkt var lagligt inom äktenskapet förstår vi alla, att kvinnor inte gavs några som helst möjligheter att styra sina egna liv, sin egen reproduktion eller sin egen sexualitet.

Människans sexuella historia och synen på Kvinnans sexualitet, som har skapats av främst män i samhället, har förstås uppmärksammats och ifrågasatts av en rad kvinnliga feminister och forskare:

”I artikeln ”The myth of the Vaginal Orgasm” menade Koedt att männen hittat på den vaginala orgasmen och det penetrerande samlaget (intercourse) för att det var den sexuella praktik som tillfredställde dem bäst. Männen hade av rädsla för att bli sexuellt överflödiga undertryckt klitoris som kvinnans sexuella center. Koedt ifrågasatte inte synen på sexualitet som frigörande, men menade att den klitorala orgasmen indikerade att heterosexualiteten inte var kvinnans enda val.”

”Penetreringens syfte, det vill säga bakgrunden till den sociala funktion det har idag, handlar om reproduktion. Utan reproduktivt innehåll är, enligt Atkinson, det penetrerande samlaget en institution som vidmakthålles på en mängd sätt, exempelvis genom äktenskapsarrangemanget. Konstruktionen av den vaginala orgasmen som norm, fortsätter hon, blev nödvändig när äktenskapet hotades av upplösning i början av 1900-talet.”

”Rich listar en mängd av de metoder varigenom kvinnors sexualitet konstrueras heterosexuellt – eller för att kvinnor ska bli tillgängliga för män. Sättet att organisera sexualiteten är slutligen ett sätt att organisera och fördela makt. Metoderna att organisera männens makt heterosexuellt inbegriber exempelvis ”att förneka kvinnor vår egen sexualitet, att tvinga den manliga sexualiteten på kvinnor, att bestämma över eller utnyttja kvinnors arbetskraft för att kunna kontrollera vår produktion, att hålla kvinnor instängda och begränsa vår rörelsefrihet, att använda kvinnor som objekt i transaktioner mellan män, att förlama kvinnors kreativitet, att begränsa kvinnors självförverkligande till äktenskap och barnafödande; att utplåna kvinnors tradition och att hindra kvinnor från att få inblick i stora delar av samhällets kunskap och kulturella insikter”.”

Ti-Grace Atkinsson hävdar i ”The Instituion of Sexual Intercourse”, att det penetrerande samlaget är en institution, skapad av män för att bevara mansdominansen och menar att, när äktenskapet under början av 1900-talet hotades av upplösning, så konstruerade män den vaginala orgasmen, i syfte att kunna behålla mannens överordning över Kvinnan (under början av 1900-talet växte sig kvinnorörelsen stark och männens dåtida makt över kvinnor var därmed allvarligt hotad). Strax därefter, konstruerades det manliga ”hemmafru-idealet”, som kom att dominera samhället under 1940-1960-talen.

Sheila Jeffreys menar, att den manliga synen och den manliga forskningen om kvinnlig sexualitet, har bedrivits främst i syfte att kontrollera kvinnor. I takt med att kvinnors självständighet ökade, definierades den Kvinna som inte kände sexuell lust till mannen och/eller som inte fick orgasm, enbart av penetrerande samlag med män, som ”frigid” och ”onormal”.

Om”frigiditet” hos kvinnor, definieras som oförmåga till orgasm under samlag med män, är det kanske inte märkligt att antalet ”frigida” och ”onormala” kvinnor uppfattades, och fortfarande i modern tid, uppfattas som stort. I den meningen kan kvinnors påstådda ”frigiditet” sägas ha varit en manlig konstruktion, i syfte att styra Kvinnans sexualitet mot vad en del av dåtida och nutida sexologer uppfattade som den enda ”normala” sexualiteten, dvs heterosexuella, penetrerande samlag med båda parters orgasm, helst samtidig orgasm.

Slut på änden

Jag fick så till slut tag på regissören, som hade hittat mitt manus. Gissa vart? Jo, ovanpå flygeln!
Det måste ha hamnat där i samband då jag blev skjuten och dog på köksbordet.
Det går hett till på scenen i Grebbestad 🙂

KaninHybelkanin
Tog itu med städning idag, lekte skurkärring överallt utom vardagsrummet som jag ska ta i morrn. Jag var tvungen att bruka våld på tvättmaskinen för den fick för sig att själv gå ut och hänga tvätten. Efter lite joxande fick jag flyttat den så den inte skulle hoppa iväg mera. Passade givetvis på att sparka in höger fot i badrumsvågen och då fattar ni väl vad som hänt?
Långfingertån är tjock och blåsvart, så nu är den ihoptejpad med en annan tå och jag kan gå hjälpligt igen.
Svårt att få plats med foten i kängan ett tag framöver, men ja ja…det får gå.

12745803_1115858858472508_7155429477953279887_n

Mystiska försvinnanden

Har ni varit med om när saker och ting bara försvinner? Bara så där?
Jag är bombsäker på att jag hade både manus och sånghäftet med hem i väskan från teatersällskapet, men ingenstans finns det att finna. Ringde min kompis Micke och frågade om det ramlat ut i hans bil, men ingenting fanns där.
Nu försöker jag få tag på regissören …

Sista gången jag såg det var när jag rullade ihop det tillsammans med sånghäftet och stoppade ner det i väskan.
Men bara sånghäftet fanns i väskan. Hoprullad!

Bläh!!

16998156_10154717393115432_991218536093955845_n

Elanor`s song

16864053_10154718402090432_7764263684026346895_n

I’m Elanor
oak daughter

and I burn
by love

Oooh these mountains
precious stones
not far away
Oooh these forests
precious tree
not far away
Oooh, these rivers
precious drops

not far away
not far away
not far away

I’m Elanor
oak daughter

and I burn
by love
not far away

© Susanne Strömstedt

16939468_271409269963571_543055970746225141_n

Lagerbladsoljan är unik

Lagerbladsolja har många fördelar, från sin fantastiska smak till sin förmåga att motverka infektioner och förbättra blodcirkulationen. Bäst av allt är att oljan är enkel att göra själv!
löv

Antiseptisk, antibiotisk och lindrar smärta… lagerbladsolja kan det mesta. Den luktar också fantastiskt och kan användas som skönhetsprodukt och naturlig huskur för att lindra åkommor.

Idag vill vi uppmuntra dig till att göra din egen lagerbladsolja. På det sättet sparar du pengar och du kommer alltid ha denna antika behandling till hands.

För grekerna och romarna stod lagerbladen för seger och kuren som kom direkt från gudarna finns nu tillgänglig för dig.

Lär dig hur du gör din egen olja!

*5 fantastiska fördelar med lagerbladsolja*

Vi har redan visat hur bra bladen är för att slappna av, lindra stress och lugna både sinnet och kroppen.

Du har säkert också hört att bladen förbättrar smaken på mat. De är jättegoda att ha till kött, ris och vissa såser.

Men det du kanske inte känner till är de terapeutiska användningarna för denna essentiella olja.

Lagerbladsolja främjar muskelavslappning
Oljan är bra för att slappna av genom att främja avslappning av nervimpulserna och den reglerar även blodcirkulationen.

Den är därför bra för huvudvärk och migrän.
Det är speciellt avslappnande att massera musklerna med oljan när du har ont i nacken eller axlarna.
Sänker feber
När du har influensa eller förkylning kan du göra ett ångbad med oljan.

Oljan hjälper till att lindra infektioner som är associerade med förkylningar.
Den hjälper även till att reglera kroppstemperaturer som går upp och ner med febern och ökar svettning under denna period.

Oljan har fantastiska antibiotiska egenskaper. Den kan minska tillväxten av olika mikrober, bakterier och svamp och kan också behandla små sår och blåsor.

Den har inte några bieffekter och är en bra resurs att ha hemma för att ta hand om små olyckor som barn kan råka ut för.

Oljan är bra för huden
Oljan är rik på vitaminer, mineraler och antioxidanter som är speciellt bra för hudvård.

Glöm heller inte att den har anti-inflammatoriska och anti-mikrobegenskaper som kan hjälpa till att rena huden från gifter som kan få huden att åldras och skadas.

Den främjar hårväxt
Du kan säkert vid det här laget föreställa dig hur bra oljan är för ditt hår:

Den fungerar som en naturlig kur mot mjäll.
Eftersom den förbättrar blodcirkulationen hjälper den skalpen
Oljan kan även användas mot löss

Inte nog med allt detta
https://stegforhalsa.se/otrolig-behandling-med-kanel-lagerblad-for-viktnedgang/

löv4

Hur du gör din egen olja

Vad du behöver:
1 1/2 matskedar lagerblad
2 dl sötad mandelolja
1 glasbehållare
Tillredning:
Du kommer bli förvånad över hur enkelt det är att göra oljan!

Tänk dock på att det finns en ingrediens som inte står listad ovan: tålamod. När oljan är tillredd måste du nämligen vänta 40 dagar.

Tvätta först behållaren ordentligt.
Lägg därefter i bladen och se till att de är rena.
När du har lagt i bladen häller du i den söta mandeloljan.
Stäng till sist med ett tätt lock och låt stå i 40 dagar.
Om du har tålamod kommer du att få en fantastisk olja.

Egentid med musik

Egen musiktid är rätt sällsynt nuförtiden, så nu passar jag på… med hög volym i öronen njuter jag av meditationsmusik…

Då tar fram rökelsen Erotica och sätter eld på den, blåser ut elden så en rökslinga sakta ringlar mot taket och en underbar doft kramar om mig. Jag lägger mig bekvämt eller står upp och rör mig rytmiskt till musiken, blundar och låter mig svepas med.
Sen är min energi påfylld igen…

Utan snopp

FLORIDA: MAN EMASCULATED DURING FAILED ATTEMPT TO RAPE PIT BULL

A 37-YEAR OLD MAN SUFFERING SOME VERY SERIOUS GROIN INJURIES AFTER BEING BITTEN BY A PIT BULL, WAS ADMITTED AT THE RYDER TRAUMA CENTER, THIS MORNING.

Jesus Ramon Sanchez, from the Little Havana neighborhood in Miami, was allegedly attempting to engage in sexual intercourse with a 4-year old male pit bull, when the dog defended itself by tearing off the man’s genitals with its teeth.

The incident took place around 8:30 this morning, in the Allen Morris Dog Park in Miami.

emasculated

According to witnesses, 4-year old Spanky, was playing with his owner in the park when Mister Sanchez grabbed him and attempted to rape him. The male pit bull violently resisted and severely injured its attacker’s legs, arms and groin.

pitbull

“The dog was just running around, playing with a ball, when the man came out of nowhere and tried to grab it,” says Dorothy Steinberg, a witness of the events. “The man had his pants down and was struggling with the dog. Everyone in the park was just stunned and nobody did anything, but the dog defended itself and bit back. In a matter of seconds, he grabbed the man’s genitals with its teeth and literally tore them apart.”

Fulaste barnet ever

16998156_10154717393115432_991218536093955845_n

Lika roligt var det idag, som förra söndagen, att spela teater. Jag lär mig massor av proffsen, som är minst lika galna som jag =D

17021462_10154717393170432_5405255382207217537_n
Som här kan ses, en herre som ska föreställa en liten pojke som åldras efter sångens gång. Det roliga med detta var såklart den fulaste ungen ever, men än roligare var det när han blivit gammal och skäggig.
Skägget fick han inte rätt utan det satt direkt under ögonen och stod rakt ut… =D

Diffust Pons Gliom

Varför har inte svenska läkare tillgång till denna fantastiska medicin??
Det ska inte behöva vara så förbannat svårt att få läkare att försöka rädda ens barn! Eller vad tycker ni läsare?

http://www.expressen.se/gt/priset-for-att-radda-alicia-80-000–per-behandling/

Stackars föräldrar och stackars lilla barn!! Bedrövligt detta 🙁

Idag lär det väl bli teater igen om jag inte har fel för mig. Det lyser upp i det svenska snöslasket