STARTA EN BLOGG!
21290
Bloggar

Användarvillkor och personuppgiftspolicy

Grundläggande introduktion

SthlmsFinest/Finest.se drivs av Krogmedia AB med orgnr: 556687-2627. Besöksadress: Östermalmsgatan 87E. För allmänna frågor vänligen kontakta info@sthlmsfinest.com. Denna personuppgiftspolicy avser www.finest.se samt www.sthlmfinest.se (com) (Webbplatsen). Webbplatsen drivs i regi av Krog Media AB, ett bolag registrerat i Sverige med huvudkontor i Sverige Hänvisningar till vi, oss eller vår i denna personuppgiftspolicy avser Finest.se. Finest.se följer den lagstiftning som gäller för skydd för personuppgifter som Personuppgiftslagen (1998:204) i Sverige). En lag som reglerar behandling av dina personuppgifter och ger dig olika rättigheter avseende hanteringen av dina personuppgifter. Vår personuppgiftspolicy redogör för hur vi kommer att använda de personuppgifter som du lämnar till oss via Webbplatsen. Det är viktigt att du läser denna policy noggrant. Genom att använda Webbplatsen eller genom att registrera dina personuppgifter hos oss, ger du ditt samtycke till att vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med villkoren i denna personuppgiftspolicy. Som användare på webbplatsen ska man känna sig trygg och säker. Därför är det viktigt att alla följer de regler och policys som gäller för utnyttjandet av webbplatsen.  

Användande av personuppgifter

Vi samlar in personuppgifter från dig på olika sätt, bland annat när du registrerar dig hos oss på Webbplatsen, osar till events i vår regi, deltar i tävlingar eller på andra sätt medverkar i olika aktiviteter på sajten. Vi kan också vid tillfällen spara personuppgifter när du svarar på kommunikation från oss. För att registrera dig hos oss, kräver vi att du lämnar vissa personuppgifter vilka kan inkludera ditt namn, e-postadress, födelsedatum, kön, telefonnummer och ett lösenord för tillträde till din profil på Webbplatsen. I våra server-loggar kommer vi även att samla in information kring din webbläsare, innefattande din IP-adress, uppgifter om webbläsaren, uppgifter om operativsystem samt dina aktiviteter på Webbplatsen tillsammans med information om andra webbplatser som du har besökt antingen före eller efter ditt besök på Webbplatsen. Om du exempelvis länkar ditt finestkonto till dina personliga konton hos sociala nätverk som Twitter eller Facebook, eller använder andra webbplatser från tredje part eller tjänster i samband med ditt finestkonto, kan vi komma att samla information hänförlig till din användning av sådana tredjeparts webbplatser. Denna information används för att identifiera dig när du besöker Webbplatsen igen, av kontoadministrativa skäl, för att kunna kommunicera med dig och för att hantera ditt bidrag i t.ex en tävling eller utlottning, för att informera dig om du har vunnit en tävling eller pris, för att tillhandahålla och optimera våra produkter och tjänster till dig, för att anpassa den reklam som du får då du besöker Webbplatsen baserat på den information du lämnat till oss vid registrering och hur du surfar då du besöker Webbplatsen samt andra webbplatser som ingår i vårt nätverk, för marknadsundersökningar och för att skicka information kring någon av våra produkter och tjänster (men bara då du genom samtycke har godkänt sådan kommunikation) samt i syfte att upptäcka och preventivt förhindra bedrägerier eller av säkerhetsskäl. Vi använder en rad olika tekniska metoder såsom cookies och så kallade web beacons för att samla in dessa uppgifter. Vänligen se nedan under "Cookies" för mer information. Du måste vara 18 år fyllda för att vara medlem på finest.se. Vi kommer att kontrollera din verkliga ålder genom att du lämnar ifrån dig hela ditt personnummer, även de fyra sista siffrorna. Detta är endast en säkerhetsåtgärd för att vi inte ska få medlemmar som inte uppfyller den aktuella åldersgränsen. Att vid registrering använda sig av någon annans personnummer är ett allvarligt brott och leder till omedelbar avstängning och kan få rättsliga följder. Det är däremot tillåtet att använda ett nickname på finest.se och t.ex skriva en blogg under pseudonym. Webbplatsen skall verka för att våra besökare och medlemmar alltid ska känna sig säkra på att den information, och annat personligt material, som de lämnar ifrån sig inte hamnar i orätta händer. Webbplatsen är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter om användaren som behandlas i samband med användandet av webbplatsen. Webbplatsen värnar om användarens personliga integritet. Vi prioriterar skyddet av all information som användaren anförtror SthlmsFinest och följer de lagar och regler som finns - t.ex. personuppgiftslagen (SFS 1998:204) (PUL) - för att skydda användarens integritet. Endast ett strikt begränsat antal personer med särskild behörighet har tillgång till informationen. SthlmsFinest behandlar användarnas personuppgifter på sätt som behövs för att användaren skall kunna använda SthlmsFinest och dess funktioner på återkommande basis.  

Användande av personuppgifter i marknadsföringssyfte

I enlighet med sådan eventuell tillåtelse som du har gett oss, kommer vi att kommunicera med dig via e-post och direktmeddelanden som skickas via communityt i din inbox ellervia telefon, SMS eller MMS med hjälp av de kontaktuppgifter du uppgett vid registreringen. Den typen av kommunikation som kan förekomma är information om våra tävlingar ellerutlottningar, nyheter eller uppdateringar samt information om funktionsnyheter på webbplatsen, tekniska störningar eller nya produkter och tjänster som webbplatsen tillhandahåller och vi tror kan vara av intresse för dig. Genom att logga in på ditt konto och ändra dina inställningar kan du tacka nej till kommunikation via sms eller mail från oss eller tredje part. Det går också bra att maila info@finest.se om det är så att du vill bli borttagen ur våra utskicksregister eller på annat sätt störs av den reklam som vi kommunicerar med dig.  

Internationella överföringar

Finest.se verkar primärt i sverige men kan komma att överföra information till mottagare på andra platser i världen. Då vi har medlemmar från hela världen på finest.se. Denna information kan överföras Inom Krog Media-koncernen eller till tredjeparts tjänsteleverantörer. Du kan vara trygg med att vi kommer att vidta alla åtgärder för att skydda din integritet och skydda dina personuppgifter i alla lägen. Vi kan komma att överföra delar av din information till främst myndigheter i syfte att moderera, upptäcka bedrägerier, rapportera och för allmän förvaltning av Webbplatsen. Genom att lämna din information till Webbplatsen samtycker du till sådana internationella överföringar.  

Vem har tillgång till dina personuppgifter?

Dina personuppgifter kan komma att delas med andra bolag som har delägarskap i Krog Media AB eller till selektivt utvalda tredje parter vars tjänster vi använder som t.ex webbhotell, säkerhets- eller autentiseringstjänster eller för att kommunicera produkter och tjänster som du har efterfrågat från oss eller för kontohantering och administrativa syften. Oavsett om dina personuppgifter behandlas av oss, antingen inom Krog Media ABs verksamhet eller då behandling sker av tredje part, ser vi till att den skyddas på ett lämpligt sätt och behandlas i enlighet med tillämplig lagstiftning avseende skydd av personuppgifter.  

Lämnas mina personuppgifter ut?

Information delas med tredje part för att förbättra webbplatsen funktionsmässigt alternativt för att förbättra, sälja eller stimulera de produkter och tjänster som webbplatsen tillhandhåller. Sådan information delas bara i samlad form och på ett sätt där din identitet inte röjs. Genom den information som vi delar till tredje part i ovan nämnda syften ska man inte kunna identifiera dig som person. Våra medlemmars och användares integritet är något vi tar på stort allvar och kommer varken hyra, låna eller sälja ut dina uppgifter till företag som inte ingår i webbplatsens verksamhet. Dock finns det vissa undantag från denna regel: - Såvida du inte vid registrering eller annat deltagande på webbplatsen godkänt eller accepterat en delning av dina personuppgifter. - Om det görs för att ge dig mer information eller tillhandahålla produkter eller tjänster som du specifikt efterfrågat eller bett om. - Om det anses nödvändigt att dela personuppgifter på uppmaning av myndigheter, rättsväsende eller annan statlig verksamhet i syfte att preventivt förebygga illegal verksamhet, vid misstanke om bedrägeri, hot mot annan person och dennes säkerhet, brott mot våra användarvillkor eller om polisen begär ut information. - Vi använder tredje parter för att processa, administrera eller hantera dina personuppgifter för de syften som redogjorts för i denna policybeskrivning.  

Cookies

Användning av cookies på vår Webbplats. En cookie är en datafil som skickas från en webbplats och sparas på din hårddisk av din dators webbläsare. Cookien innehåller information så att den kan känna igen din dator när du besöker webbplatsen på nytt. När du besöker Webbplatsen skickar vi dig en cookie. En cookie används av oss på följande sätt: - Kunna identifiera dig som en unik besökare. När du besöker oss igen kan vi matcha dina intressen utifrån dina tidigare besök samt för att undvika att upprepa annonser eller annat material som du bara ska mötas av en gång. - I sammanställandet av anonym statistik som vi använder till dataanalys och ger oss kunskap om hur du använder webbplatsen. Så att vi kan förbättra webbplatsen strukturellt och funktionsmässigt. Genom denna information kan man inte ta fram uppgifter om din identitet. - När vi behöver tillhandahålla information till tredjeparts tjänsteleverantörer som ansvarar för säkerhet och - För att låta våra tredjeparts tjänsteleverantörer, ansvariga för säkerhet och kontroll av uppgiven identitet, till exempel vid inloggning, vid kommunikation mellan två system eller vid utväxling av meddelanden mellan användare, att samla in viss information om ditt besök på Webbplatsen och det verktyg som används för att få tillträde till Webbplatsen, exempelvis IP-adress, webbläsare och tidsinställningar endast för säkerhets- och behörighetsändamål och för att upptäcka misstänkta beteendemönster i samband med Webbplatsen eller ditt konto. Sådan information är enbart relaterad till den enhet som bereder tillträde till Webbplatsen och är inte personligt identifierbar. Följande typer av cookies kan komma att användas på Webbplatsen, (i) ”session cookies”, vilket är temporära cookies som finns kvar i cookie-filen på din webbläsare tills du lämnar webbplatsen, och (ii) ”persistent cookies”, vilka finns kvar i cookie-filen i din webbläsare betydligt längre (hur länge beror på giltighetstiden för den specifika cookien).  

Annonsering från tredje part

Vi tillåter att tredje parter som vi godkänt och selektivt valt ut exponerar annonser på vår Webbplats. Cookies kan användas i samband med dessa annonser för att möjliggöra för annonsören att se vilket antal anonyma användare som svarar på tävlingar eller kampanjer som drivs på Webbplatsen. För att dessa annonsörer på så sätt kan få en bild av Webbplatsens effektivitet. Vi har inte tillgång till eller kontroll över cookies som placeras av dessa tredjeparts annonsörer och vi delar inte någon personlig information med dem som angetts i din registrering hos oss. Din integritet och identitet är alltid skyddad även fast du godkänner en cookie från webbplatsen. En cookie gör istället webbplatsen lättare för dig att använda och bidrar i långa loppet till din upplevelse som användara av webbplatsen. Webbplatsen använder även ”web beacons” (ibland även kallade ”clear gifs”) som möjliggör för oss att räkna antalet användare som har besökt Webbplatsen. ”Web beacons” samlar bara ytterst begränsad information, som ett cookie-nummer, tid och datum för en sidvisning, samt en beskrivning av sidan på vilken ”web beaconen” är placerad. Dessa web beacons medför inte några personuppgifter och används enbart för att följa upp webbplatsens effektivitet eller popularitet hos en viss sida eller webbplats.  

Inaktivera/aktivera cookies

Du har möjligheten att aktivera eller inaktivera cookies genom att ändra inställningarna i din webbläsare. Emellertid kan du inte registrera dig eller logga in på Webbplatsen med cookies inaktiverade och med inaktiverade cookies kan också vissa interaktiva funktioner på Webbplatsen bli otillgängliga. Våra system kan uppfatta inaktiveringen av cookies som ett försök att dölja identiteten på den enhet du använder för att få tillträde till Webbplatsen eller ett försök av en obehörig tredje part att komma åt ditt konto. En sådan misstanke kan i sällsynta fall leda till att tillgången till Webbplatsen från din enhet eller internetuppkoppling blockeras helt eller tillfälligt. Då hanteringen av cookies i webbläsare skiljer sig åt, bör du söka upp information för hur din din valda webbläsare hanterar cookies. För att begränsa godkännandet av eller helt inaktivera "flash" cookies, måste du öppna inställningarna i den Adobe Flash Player som är installerad på din dator. Klicka här för att läsa mer om cookies: allaboutcookies.  

Länkar

Vår Webbplats innehåller länkar till andra webbplatser såsom sociala nätverk över vilka vi inte har någon kontroll. Du använder dessa webbplatser på egen risk och vi är inte ansvariga för eller tar något ansvar för incidenter som uppstått på grund av en personuppgiftspolicy eller användning på några andra webbplatser som du väljer att besöka från Webbplatsen. Vi uppmuntrar användarna att granska personuppgiftspolicyn för dessa andra webbplatser så att du kan förstå hur de samlar in, använder och delar din information.  

Ansvar

Finest.se tar inget ansvar för de fel eller brister denna webbplats kan innehålla. Finest.se ansvarar inte för innehåll på andra webbplatser som webbplatsen länkar till eller informerar om. Inte heller ansvarar webbplatsen för produkter eller tjänster som erbjuds på webbplatsen av någon annan som ej är knuten till vår verksamhet. För områden på webbplatsen där användare har möjlighet att kommunicera och lägga upp eget material på Internet gäller att varje användare ansvarar för det material som kommuniceras eller läggs upp. Webbplatsen är producerad för den svenska marknaden. Allt material på webbplatsen skall bedömas enligt svenska lagar. Användare utanför Sverige ansvarar själv för att användandet är förenligt med lokala regler och lagar. Webbplatsen ansvarar inte för några direkta eller indirekta förluster som kan uppkomma i samband med användande av webbplatsen eller webbplatser som vi länkar till eller informerar om, eller som kan uppkomma på grund av eventuella driftsstörningar. Besökare som noterar olagligt eller stötande material på webbplatsen bör anmäla detta till info@sthlmsfinest.com.  

Egen tillgång till information

Du har rätt att en gång per år få ut information avseende vår behandling av dina personuppgifter. Om du önskar få ut sådan information, vänligen kontakta oss på info@finest.se. Detta är en tjänst vi tillhandahåller utan kostnad. Vi kan komma att be dig att du verifierar din identitet. Observera att vi under vissa omständigheter kan neka tillgång till din information om vi har rätt att göra detta enligt gällande lagstiftning för skydd av data.  

Prestanda

Webbplatsen kan tyvärr inte garantera att webbplatsen alltid fungerar. Funktioner kan t.ex. vid enstaka tillfällen stängas av för underhåll och/eller av annan anledning vara ur funktion, utan att återbetalning av eventuell medlemsavgift eller utbetalning av annan ersättning då sker. SthlmsFinest strävar efter att Webbplatsen skall vara fri från virus, men kan tyvärr inte garantera detta. Användningen sker på eget ansvar och på egen risk. Använd alltid ditt eget antivirusprogram och scanna efter virus innan du börjar använda Webbplatsen.  

Äganderätt vid uppladdat material

Webbplatsen har rättighet att kopiera, ändra, visa upp och distribuera material medlemmar publicerar "offentligt" på webbplatsen i samband med marknadsföring av sajten. Detta utan ekonomisk ersättningsskyldighet. Finest.se har full, oinskränkt och oåterkallelig exklusive rätt att använda allt arbete och allt material som bloggaren publicerar i sin blogg.  

Säkerhetsföreskrifter

Vi har implementerat en rad åtgärder för att säkra din personliga information vid förlust genom olyckshändelse samt från obehörig tillgång, användning, ändring eller avslöjande. För att säkra din personliga information, är tillgången till dina personuppgifter på Webbplatsen lösenordsskyddad. För att skydda personuppgifter som du lagrar på våra servrar granskar och uppdaterar vi också regelbundet våra säkerhetssystem för att lokalisera eventuella sårbarheter och arbeta preventivt mot attacker eller intrång. Då internet har sina faror, kan vi inte försäkra eller garantera säkerheten för den information du lämnar till oss. Det finns ingen garanti att informationen inte kan nås, avslöjas, ändras, eller bli förstörd vid brott mot någon av våra fysiska, tekniska eller administrativa skyddsåtgärder. Det är ditt ansvar att skydda säkerheten för ditt lösenord. Observera att e-post, snabbmeddelanden och liknande sätt att kommunicera med andra användare av Webbplatsen inte är krypterade, och vi avråder dig från att meddela eventuell konfidentiell information på dessa sätt. Om du är osäker på vad som är ett säkert lösenord till din profil finns det gott om information på nätet. Undvik mellannamn, personnummer som lösenord, partnerns namn eller annat som enkelt kan härledas till dig. Ett bra lösenord innehåller både små och stora bokstäver samt siffror. Undvik att ha samma lösenord på flera sajter. För optimal säkerhet ska man ha ett unik lösenord per sajt eller webbplats.  

Vid försäljning av verksamheten

Om vår verksamhet ställs ut till försäljning eller en fusion med annat företag planeras kan dina uppgifter lämnas ut till rådgivare hos en potentiell köpare eller ny aktieägare. Vid försäljning överlämnas webbplatsen i sin helhet med dina personuppgifter. I händelse av att vår verksamhet säljs eller integreras med annan verksamhet, kommer dina uppgifter lämnas ut till våra rådgivare och till eventuella rådgivare till en tilltänkt köpare och kommer att överlämnas till de nya ägarna till verksamheten.  

Avslutande av medlemsskap

Vill du avsluta ditt medlemskap, logga in på communityt och gå in under dina inställningar - lösenord och där du kan välja att avsluta ditt medlemsskap permanent. Har du väl avslutat ditt medlemsskap är det innehåll som publicerats som medlem eller bloggare, förlorad. Webbplatsen har inga möjligheter att återställa material som gått förlorad vid frivilligt avslutande av medlemsskap. I de fall användaren inte loggat in på användarkontot under tolv (12) månader i följd äger webbplatsen rätt att utan föregående meddelande till användaren säga upp medlemskapet samt radera all data eller information knuten till medlemmen. Medlemskapet är personligt och får inte överlåtas till tredje part.  

Ansvar kring bildpublicering

Bilder på person/personer där personen/personerna i fråga sagt att de inte vill vara med får inte heller publiceras här. I fråga om åtal ansvarar medlem i fråga själv över sina bilder. Vid klagomål om olämpliga bilder hos medlemmar på webbplatsen tas dessa ovillkorligen bort om medlemmen i fråga inte själv gör detta. Alla försök till datorintrång på webbplatsen polisanmäls. Webbplatsen har alltid rätt att ändra de allmänna villkoren på SthlmsFinest om detta krävs för att efterleva lag och myndighetsbeslut. Vi uppmanar användarna att gå in på allmänna villkor då och då för att se om ev. ändringar gjorts.  

Otillåtet material

Medlemmar hos Webbplatsen får inte sända meddelanden eller inneha bilder med följande innehåll: upphovsrättskyddat material, företagshemligheter, förtalande eller förolämpande uppgifter om annan, uppviglande uppgifter, uppgifter som innefattar hets mot folkgrupplänkar till eller barnpornografiska bilder länkar till eller bilder innehållande olaga våldsskildring, pornografiskt material, annans personnummer, bilder på person/personer där personen/personerna inte har gett sin tillåtelse till att informationen publiceras här. Medlem som inte följer dessa regler kan omedelbart avstängas och meddelanden med innehåll som inte överensstämmer med dessa regler kommer att avlägsnas. Webbplatsen äger också rätt att omedelbart avstänga en medlem som uppträder på ett sätt som SthlmsFinest anser vara störande. Möjlighet till återbetalning av medlemsavgift finns inte. Vanligt är dock att en varning ges innan vi stänger av en medlem. Du har ingen rätt att använda Webbplatsen i eget kommersiellt syfte, som t.ex. försäljning eller reklam för någon konsumtionsvara eller tjänst. Vid sådan förseelse kan Webbplatsen yrka på skadestånd. Du får inte heller använda Webbplatsen som distributionskanal eller kontaktbas för kommersiella budskap, spam eller kedjebrev. Webbplatsen förbehåller sig rätten att omedelbart stänga av användare som vi anser vara stötande. Som medlem måste du även acceptera att din info lagras i databasregister och att vissa delar av din information kommer att publiceras på Internet om inte annat anges. Rätten att "ladda upp" material på Webbplatsen begränsas till bilder av följande format: JPEG (JPG) och GIF. Musik (MP3, WMA osv.), videofilmer (AVI, MPEG osv.) etc. är strängt förbjudet att "ladda upp". Om sådant material påträffas (även dolt under annat namn) anmäls detta ovillkorligen till er ISP eller i allvarligare fall till polismyndigheten. Varje medlem ansvarar för att sin presentation, gästbok, mail mm. samt sina egna bilder. Om olämpliga bilder återfinns, stängs personen i fråga ovillkorligen av. Pornografiska bilder, nakenbilder samt copyrightskyddade bilder får under inga omständigheter publiceras på den här sidan.  

Ändra din kontoinformation

Du kan granska den personliga information som du lämnat till oss och när som helst göra önskade ändringar i den information du publicerar, eller i inställningarna för ditt konto genom att logga in på din profil. Notera att även efter att din begäran om en ändring har behandlats kan vi, under viss tid, behålla överbliven information om dig i vår backup av databasen. Om du när du registrerade dig på Webbplatsen valde att få e-post eller annan kommunikation från oss men senare har ändrat dig, kan du välja bort sådan kommunikation genom att skicka ett e-post till info@finest.se  

Ändringar i denna Personuppgiftspolicy

Om vår personuppgiftspolicy på något sätt ändras kommer vi att placera en uppdaterad version på denna sida. Genom att regelbundet kontrollera denna sida garanterar du att du alltid är medveten om vilken information vi samlar, hur vi använder den och under vilka omständigheter, om några, vi kommer vi att dela informationen med andra parter.  

Kontakta oss

Om du har några frågor om denna policy eller din personliga information samt hur vi hanterar den information du gett oss, vänligen kontakta oss på info@finest.se  

Godkännande av dessa villkor

När du genomfört medlemsregistreringen innebär det att du godkänner ovanstående allmänna villkor. De allmänna villkoren är till för att skapa en god stämning på webbplatsen och för att du som användare ska veta vad som gäller.

Önskar du att vi tar bort en bild?

Maila assistent@finest.se och ange nattklubb, datum, samtliga namn under bilden samt en länk till bilden du vill radera.