Rose Alliance är din röst när du inte orkar!

image

Fina Rose Alliance på Prideparad. Direkt vid ankomst träffade jag på Pye Jakobsson, en legend och förebild som slåss och står upp för sina.
Alliance finns son stöttning och är sexarbetares röster som inte orkar vata hörda och ställa sig upp vid obekväma diskussioner som många andra ser ner på.

Organisationen anordnar workshops, deltar i och anordnar diverse arrangemang, har öppet hus och erbjuder oss ”vanligt” döda lyssna på kompetenta och och duktiga föreläsare mes expertis inom exempelvis skadereduktion och sexarbete eller trafficking och migration.

image

image

image

image

Rose Alliance är din röst när du inte orkar.

Hudiksvalls båthamn!

image

Hudiksvall har verkligen tagit vara på båthamnen.

image

Sitter du vid Sigges så känns det lite som utomlands och att någon annan har tänkt till. Att ta till vara ytan och få människor att ta sig ut och känn doften av frihet för en stund?

image

image

image

Jag kan bara tänka känslan som båtturist när du sakta glider in mot båtkajen, båtbryggorna, servering, glass och rätt nära till ett stort sjukhus. Ah. Där har vi det. Hudiksvall har ett sjukhus, båthamn, turistbyrå och en bra scen mitt i härligheten året om. Där har vi det. Frågor?

Eller hbtq-certifiera flera boenden?

image

På väg mot Hudiksvall hörde jag på nyheterna att det pratades om hbtq-boenden för asylsökande. Då gäller det verkligen att det boende får särskilt skydd eller hålls under stängd sekretess. Jag funderar på om det inte är bättre att hbtq-certifiera nuvarande boenden med särskilda avdelningar. Samtidigt kan det vara oerhört skönt att dom som har flytt från tortyr och misshandel komma till en frizon utan att behöva vara rädd så fort du vänder ryggen.

När vi välkommar människor ska vi alla stå för öppenhet och acceptans. Vi ska inte bara prata om integration utan vi bör även vara verksam. Vi ska välkomna in, följa upp och inte bara sätta folk i gratisarbete.

Det borde finnas möjlighet för asylboende att få känna större värdighet än att arbeta gratis (om nån gör det) ansöka om laga mat kurser, workshop om vad vi i samhället kan erbjuda.

Angående hbtq-asylboende så är det väldigt bra men samtidigt bör personal kunna utbildas. För idag är många rädd för att tala om vad hen är. Ska vi då ha en rut där folk fyller i vad en är och född som eller ska migrationsverket köra utfrågning?

Nu känner jag till några som skulle bli oerhört glada för specifika boenden men flera borde intreseera sig för hbtq-certifierade boenden. För som sagt, vi vet aldrig vem som är född till vad eller är.

image

När kärleken är blå – Moderater på parad!

image

Moderater och öppna moderater på Stockholm Pride 2015.

Enligt mitt öga så hade moderaterna återigen den största sektion med bäst musik.

Det kändes jättestort att Johan Bergquist från Eskilstuna spelade tillsammans med Hanif Bali som under flera år har fått igång folkets jubel längst vägarna.

image

image

Det känns skönt att så många blåa partivänner deltar i en parad som under denna dag och stoltserar med att vi alla ska kunna få leva i ett öppet samhälle med vem hen en själv vill oavsett sexuell läggning, könsidentitet,  funktionsnedsättning och etnicitet m.m.

image

image

Johan Bergquist är ordförande för Öppna Moderater i Eskilstuna samt sitter i Kommunfullmäktige och kultur- och fritidsnämnden. Johan har tidigare varit general för Spring Pride som är lite av min förebild som festival.

image

Jag tycker det känns bra att Anna Kinberg Batra tågade längst fram med Fredrik Saweståhl. Fredrik är kommunstyrelsens ordförande i Tyresö kommun sedan den 1 november 2009, då han efterträdde Berit Assarsson. Han var vice ordförande för Öppna moderater 2006-2011 och är dess ordförande sedan 2011. Det här visar på samarbete och att kärleken är fri. Att vi går för att vi kan. Att vi går för varje människas rätt till att välja sina egna uttryck och respekteras för det.

image

image

image

image

image

Sophia Ahlin från Karlskrona, sitter idag i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, personaldelegationen, kulturnämnden och handikapprådet samt för Öppna Moderater där Sophia brinner för mångfalds- och diskrimineringsfrågor. Sophia är även initiativtagare till Karlskrona Pride och Karlskrona Cruise. Så visst har vi många driftiga moderater i vårt led!

image

Jag försökte utan att vara i vägen fotografera med mobilen då kamerabatteriet började strula. Jag missade så många fina vänner men huvudsaken vi går för egen skull utan fotobevis.

image

image

image

Alla behövs och här längst fram ser vi fina Oliwer Mamcarz, sitter i kommunfullmäktige från Eskilstuna. Vi brukar ses 2 gånger per år och det är vid den här tiden eller på Norra Europas största gaykryss.

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

Det känns tryggt att moderaterna är inne på ett byggande av ett tryggt samhälle som inkluderar alla människor och familje-konstellationer. Moderaterna har stor fokus på äldrepolitiken samt hbtq-äldreboende med rätten att få välja hur /vart du vill åldras. Idag har inte alla den möjligheten. Så vad bör vi som med människor kunna förbättra och arbeta med:

* Samtliga kommuner och landsting ska kunna visa hur man på ett strukturerat sätt bemöter HBTQ-personer i den egna verksamheten. Detta gäller såväl de medborgare som nyttjar verksamheterna, som de egna medarbetarna.

* Att samtliga kommuner och landsting inför HBTQ-handlingsplaner. Det ska finnas en grundläggande HBTQ-kompetens hos de anställda.

* Att moderatledda kommuner ska ta ett större ansvar för integration av HBTQ-personer i samhället. Verka för att idrottsrörelsen och föreningslivet får en viktigare roll i arbetet att förbättra unga HBTQ-personers upplevelser och välmående.

* Fördubbla antalet hälsosamtal i skolan för att förebygga psykisk ohälsa.
Att Skolinspektionen får ett tydligt uppdrag att följa upp hur väl Sveriges skolor efterföljer skollagen avseende likabehandling.

* Vi vill se ökad HBT-certifiering av förskolor och skolor.

* Vi fortsätter kampen och driver en tydlig linje mot hatbrott. Som ett led i arbetet med att bekämpa diskriminering, rasism, homofobi och liknande former av intolerans i samhället har Rikspolisstyrelsen fått i uppdrag att utveckla polisens arbete mot hatbrott. Regeringen har även beslutat att ge en särskild utredare i uppdrag att se över straffen för brott mot den personliga integriteten, med särskild fokus på hot och kränkningar på nätet.

* Omgivningens attityder och den miljö man lever i har stor inverkan på unga som är osäkra. Vi vet att unga HBTQ -personer ofta mår sämre än andra och löper större risk än andra att drabbas av t.ex. mobbing. Det som är särskilt allvarligt är att detta ofta sker såväl i skolan som i hemmet. Vi måste stärka unga HBTQ -personer.

* En människas sexuella läggning påverkar inte personens lämplighet som förälder. Vi står bakom lagarna som möjliggjorde för lesbiska par att insemineras vid allmänna sjukhus och homosexuella par att prövas som adoptivföräldrar. Nu pågår en utredning om surrogatmödraskap och ensamståendes rätt till insemination.

Gränslös kärlek kräver fri rörlighet. Peace!

image

Bilbolaget Söderhamn – På Prideparad 2015

image

Lördag 1 augusti åkte Söderhamn Pride ner för att representera Söderhamn Pride 2015. En del kanske tänker ”vad gör det för nytta”

Ett exempel är: En vän till mig söker jobb i Stockholm på ett speciellt företag. Det är en lång utbildning som krävs och av ca 8000 sökande kom 900 in på utbildningen, bland annat min vän. Under paradens gång i Stockholm så pratade vi lite och vips åkte hens företag förbi med stora banderoller och glada människor.

Ni kan förstå vad det kände i hens kropp? Från mig gick det rysningar och värme för min väns skull. Att ett företag symboliserar värdet för alla i en parad gör så mycket.

Att människor ser att Söderhamn Pride åker förbi sprider känsla över öppenhet och att vi har kommit långt. Att Söderhamn är lite öppnare hos många och att det finns folk som sprider hopp om att det blir bättre i den lilla ”arbetarstaden”

För mig hade det betytt jättemycket om jag hade sett den lilla deligationen glida förbi mitt öga om jag inte hade närvarat i Söderhamn på det sätt jag gör nu.

Någon skrev att ”jaha bara för att vi inte stöttar Pride så blir man utbuad”

Näe. Det där är inte sant. Ingen blir utbuad om företag inte har möjlighet att vara med och finansiera eller stötta. Utan det handlar snarare om acceptans och förståelse. Bara för att du inte har en Prideflagga utanför din butik så betyder inte det något illa. Det som sårar är orden och oförståelse över meningar som: ”vi stöttar så behöver ingen jävla Prideflagga” – ”jag tycker det börjar bli för mycket Pride” – ”har inte Söderhamn Pride fått sin uppmärksamhet” – ”Söderhamn Pride stöttar väl alla ändå” – ”jag accepterar alla så varför ska vi ha en Pride i stan”

Alla dessa ord kanske hamnar bland 1 på 5 eller 2 på 10. När en person säger något negativt så försvinner 9 bra och peppande ord. Varför?  Jo för vårt arbete handlar hela tiden om att folk ska förstå att hbtq-personer lever i diskriminering,  utanförskap och i hemlighet.

Jag får ångest när jag kommer till Söderhamn från Stockholm Pride. Varför? Är jag inte välkommen om jag känner så? För varje nej med stöttning för Pride i Söderhamn så blir det en backning. Det känns också hårdare att få ett nej från människor jag ser upp till och verkligen trott på att få stöd. Klart jag ibland tar det personligt.

Jag tar det också personligt när uppsatta politiker går ut vilt och brett att dom ska försöka göra allt i sin makt för att Söderhamn Pride ska få det stöd som är möjligt.

Att vi inte fick det stöd jag trodde angående deltagande för Stockholm Pride lägger jag ingen större värdering än så. Det enda jag kan tycka där är att folk borde se det ut ett större perspektiv om vi hyllar varandra för värdskap?

Ett värdskap att med små enkla medel visa upp Söderhamn under bästa tänkabara sändning live – in the real world och för nästan 1 miljon människor.

Av 33 kommuner så fanns det ett par Prideföreningar under paraden. Är inte det glädje så säg?

När Bilbolaget Söderhamn ställde upp för andra gången så betyder det mycket. Både som service och finhet med tanke på att vi talar gott om företaget,  andra hbtq-personer ser att här hat vi ett företag som står upp och stöttar väldigt öppet och stort.

Det är värdskap. Bilbolaget Söderhamn!

image

image

image

image

image

Här susar vi igenom med tusentals av människor till höger och vänster.

image

Vi hade en ordentligt och bra säkerhetsvakt som deltog under vår deligationen så alla kunde parada med längst vägen.

image

image

image

image

Stockholm Pride Parad – Välkommen till Nordens största kärleksmanifestation

image

Årets kanske viktigaste promenad är Nordens största kärleksmanifestation. Grönvall och Fux är bara några av de paradutropare som kommer att orientera oss mellan alla gågrupper, ekipage och budskap.

Idag manifesterar vi tillsammans för lika rättigheter, för oss själva och för alla de som inte kan, säger Sandra Ehne, ordförande Stockholm Pride.

Jag är stolt över att en halv miljon människor fyller Stockholms gator och står upp för vår rätt att vara oss själva, säger Sandra Ehne, ordförande Stockholm Pride

Så var det äntligen dags. Prideparaden är minst sagt en av Stockholm Prides höjdpunkter för många festivalbesökare och ett av sommarens mest uppskattade inslag på Stockholms gator. Sedan Europride 1998 har stolta festivalbesökare med vänner deltagit i det som nu är nordens största kärleksmanifestation. Med 195 anmälda ekipage, varav 71 fordon slår paraden i år rekord.

Paradutroparna har de senaste åren spelat en central roll under paradvägen och är i år stationerade vid Mariatorget, där Josefin Johansson och Emma Knyckare introducerar ekipagen och analyserar ekipagens olika budskap. Vid Hamngatan står Rickard Söderberg och Nanne Grönvall och vid Stureplan har vi Tasso Stafilidis och Robert Fux.

Paraden går av stapeln vid Mariatorget på Hornsgatan den 1 augusti kl. 13:00. Beroende på gruppens placering kan det ta ca. 2 ½ timme innan start. Incheckning för anmälda fordon sker korsningen Ringvägen/Hornsgatan kl. 9:00 – 11:00. Incheckning för anmälda gågrupper sker korsningen Torkel Knutssongatan/Hornsgatan på T-banesidan kl. 10:00 – 12:00. Närmaste T-bana är Mariatorget, uppgång Torkel Knutssongatan. Alla måste vara på plats och startklara kl. 12:00.

För er som vill ha en bra åskådarplats, tänk på att vara ute i god tid. Tänk på att det kan vara mycket folk där paradutroparna är stationerade. Om du föredrar en lugnare åskådarplats välj till exempel Sturegatan. För möjlighet till god sikt, undvik gärna Slussen och Kungsträdgården där det ofta är många åskådare.

Tillgänglighetsplatser (ytor för rullstolar) finns vid Slottsbacken, Skeppsbron och vid Kungsträdgården, Hamngatan.

Tips för den som tänker gå i paraden är bra skor samt vatten och solskydd om det är soligt ute, alternativ paraply om det är risk för regn.

För komplett lista över deltagare, se

Paradordningen finns här

För att kunna följa paraden i realtid samt rösta på ditt favoritekipage

Stockholm Pride bjuder upp till The Last Dance

image

Förra året fick han hela festivalen att dansa – Navid Kabiri är tillbaka med ett nytt program för lördagens avslutningsfest, The Last Dance i Pride Park (Östermalms IP). Med världsartister som Robin S och hemliga DJs dansar vi in sommarnatten.

Kvällen kommer även att bjuda på många överraskningar och spektakulära inslag så som Rupauls Drag Race och specialframtagen show från Wallmans. Meltzer och Berg lotsar oss igenom kvällen.

”Förra året var lördagens sena scenshow någonting nytt som vi inte viste hur publiken skulle ta emot. Men eftersom det blev en dundersuccé så kör vi samma typ av fest i år igen. Jag har haft mycket mer tid på mig att planera i år och därför kommer showen bli ännu större.” säger Navid Kabiri

Några av Sveriges största artister kommer att bjuda på någonting helt unikt för Stockholm Prides festivalbesökare och vi kan stolt meddela att Rupaul´s Drag Race kommer tillbaka. Vi kommer att dansa oss igenom kvällen med världsartister som Robin S med sin superhitt ”Show me love” och hemliga världs-DJs. Tillsammans med Jenny ”Velvet” Pettersson och koreograf Christoffer Bergström har Navid Kabiri skapat en show utöver det vanliga.

Wallmans kommer under kvällen att bjuda på ett exklusivt och färgsprakande uppträdande som är speciellt framtaget för Stockholm Pride och som endast kan ses vid detta tillfälle. En kväll med fräck show och attityd utan några skyddsnät utlovas.

”För oss på Wallmans har HBTQ-frågor alltid varit mycket viktiga. Inom resturang- och nöjesbranschen har vi legat bland de första i Sverige när det gäller synen på dessa frågor. Man kan aldrig ta något för givet när det kommer till alla människors lika rättigheter och det känns som ett viktigt statement för oss på Wallmans att vi är en viktig del av Stockholm Pride 2015.” säger Annette Ståhl, platschef på Wallmans Stockholm.

Kvällen inleds med en salsatävlig i Pride Park på Östermalms IP kl. 16:30. Flygande reportrar i Pride Park är Christine Meltzer och Carina Berg med gäster. 19:00 kickar scenen igång. (Källa: Stockholmpride.org)

Navid Kabiri från Clean sponsrar även Söderhamn Pride 2015.