Prideflaggan på Allsång på Skansen

image

Om det är någon gång jag ser framemot Allsång på skansen så är det under Prideveckan. Oavsett vilka artister som uppträder så är der vackert. Det  Prideflaggas för fullt under bästa sändningstid. Jag ryser över att få se denna viktiga symbol för HBTQ-personer. Det låter fjantigt för den som inte bryr sig men vikten över denna symbol är värdefull.

image

image

image

HBTQ-certifieringen är igång!

Då fick jag information om vilka verksamheter i Söderhamns Kommun som kommer att HBTQ-certifieras. Jag är oerhört glad för informationen och val av verksamhet. Efter ett samtal med förvaltningschef Tomas Nordgren så har detta arbete varit igång sen en tid tillbaka och i november kommer informationsavdelningen, och näringslivsenheten samt 1  verksamhet som ännu inte är klart HBTQ-certifieras av RFSL.

I november drar 3 verksamheter igång. Ett riktigt bra val av verksamheter där människor möter människor och där vi kan arbeta större över att det inte bara är människor som kommer till den attraktiva staden som nu kan färgas på ett ännu mer förstående perspektiv som genererar starkare dragningskraft  för företagare.

Jag tror att näringslivsenheten och information kommer att skapa en bredare acceptans på förståelse även om många redan är oerhört tillmötesgående men en hbtq-certifiering visar stor öppenhet.

Vi vill ju locka till oss turister och bli attraktivare som kommun. Att näringslivsenheten hbtq-certifieras betyder mycket för gayturism och där vi konsumenter/aktörer kanske kan lockas på ett annat sätt med dom starkare företagen som finns runtom som ser mervärdet i att stötta HBTQ community. Nu kan vi förklara och arbete bättre på ett helt annat sätt än tidigare? Det är bara se på Attendos utbildning med hbtq-certifiering. Under det år som certifieringen pågick avslöjades många oreflekterade tankar och även fördomar som dom inte trodde sig ha.

Hur hbtq-vänlig är din stad och varför?

Häromdagen gjorde det några intervjuer med SVT Gävleborg om Söderhamn Pride, Gävle Pide och Hbt-certifiering som blir allt vanligare inom verksamheter i kommunal- och landstingsregi. (SVT: Hbt-certifiering på gång i länet)

I samband med Söderhamns första Pride 2013.
Kommunfullmäktige i juni 2013 beslutat bifalla en motion om att kommunstyrelsen ska arbeta för HBT*-certifiering av kommunal verksamhet.-

Det är viktigt att kommunen bemöter människor likvärdigt och att alla blir synliggjorda oavsett sexuell läggning eller könsidentitet. HBT-personer ska känna sig trygga i sina kontakter med kommunen, menar Annika Persson (FP) som lämnat in motionen.

RFSL har modell för certifiering. I motionen hänvisar hon till en modell för certifiering som tagits fram av RFSL – Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter. Certifieringen innehåller rekommendationer för utbildning av medarbetare, genomgång av styrdokument och arbetsförhållanden och återkommande uppföljningar.Kommunfullmäktiges beslut innebär att kommunstyrelsen får i uppdrag att arbeta för HBT-certifiering av kommunal verksamhet.
– Nu kan Söderhamns kommun inleda ett långsiktigt arbete för att uppnå HBT-certifiering för sina verksamheter. Det kan till exempel gälla förskolor, fritidsverksamhet, äldreomsorg, familjeenheten och andra verksamheter där kommunens medarbetare möter medborgare, säger Annika Persson. (Se: Källa)

Vad hände efter juni 2013?
I samband med förra årets politikerdebatt under Pridefestivalen lämnade Annika Persson (FP) in en motion om att HBT-certifiera kommunen. Nio dagar innan 2014 års Pride har ett beslut slutligen tagits i kommunfullmäktige. Som första kommun i länet kommer man att HBT-certifiera delar av sin verksamhet.
Jonna Källström Böresson, som då var kommunsekreterare, var den som ansvarat för underlaget för beslutet.
– Det hela började i höstas då frågan togs upp i kommunstyrelsen första gången. Det ledde till att bland andra förvaltningscheferna, nämndernas ordförande och kommunstyrelsens ledning fick en utbildningsdag i normkritiskt förhållningssätt och HBT-begrepp. (Källa: Helahälsingland.se)

Något som gör att vi kom rätt högt upp på listan om hur hbtq-vänlig stad Söderhamn är just utbildningsinsatsen.  Vi kom på hela 22:a plats av 138:a.

* Skolan, Kommunernas verksamhet, Utbildningsinsatser, hbtq-samhällets infrastruktur, utsatthet för hatbrott, attityden till hbtq-personer och i fet stil det sammanlagda betyget:
22. Söderhamn Gävleborg : 1,44 3,40 5,00 2,80 3,78 3,04 • 3,24. (Källa: qx.se)

Utbildningssatsen för förvaltningscheferna, nämndernas ordförande och kommunstyrelsens gav högsta resultatet vilket har lett till då som nu? En Pridefestival, att vi var historiska med Transgender day flaggning, uppmärksammade World Aids Day, samt historisk med Prideflagging i samband med Stockholm Pride gör det inte direkt automatiskt att vi kommer att fortsätta komma på en bra topplista utan det krävs tyvärr mycket mera även om jag tycker vi gör mera än vad vi mäktar med. Det är bra att attityden till hbtq-personer är mellanbra men skolorna? Pinsamt. Här handlar det inte om RFSL, certifiering eller att peka ut någon men hallå? 1,44 är det ett bra resultat att vara stolt över?

Så för att övergå till den här hbtq-motionen Annika Persson (FP) skickade in 2013! Se inlägg ovan!

Attendo: Attendo HBTQ-certifierar fyra verksamheter inom integration: ”Certifieringen avslöjar fördomar vi inte trodde att vi hade

Attendo
Jag har tidigare skrivit om Attendo i några inlägg som startade sin verksamhet 1985 och var först i landet med att bedriva äldreomsorg på entreprenad. Det första uppdraget var ett hemtjänstområde i Stockholm. Sedan dess har allt fler kommuner öppnat för ökad mångfald och valfrihet inom den offentligt finansierade omsorgen.

Idag är Attendo är Nordens ledande vård- och omsorgsföretag med verksamhet inom äldreomsorg, för personer med funktionsnedsättningar (LSS) och inom individ- och familjeomsorg (IOF).Attendo har 14 000 medarbetare och är verksamt på cirka 70 orter i Sverige, Norge och Danmark.

Här kan vi se hur bra det är med HBTQ certifiering:  ”Certifieringen avslöjar fördomar vi inte trodde att vi hade”!

”Sexuell läggning är ett asylskäl i Sverige. Därför söker många skydd här efter att de lämnat förföljelse och i vissa fall risk för döden på grund av sin sexuella läggning. Men det är ingen självklarhet att dessa personer möts av en välkomnande atmosfär utan fördomar när de kommer hit. För att ge bästa möjliga förutsättningar för ett respektfullt bemötande av alla, oavsett läggning och identitet, har Attendo HBTQ-certifierat fyra av sina integrationsverksamheter.

Attendo ABT Westsura i Surahammar, Attendo ABT Röstånga i Svalövs kommun, Attendo PUT Erikslust i Malmö och Attendo PUT/Asyl Dalköpinge i Trelleborg kommun har nyligen certifierats utifrån HBTQ (homo-, bi-, trans- och queersexuell läggning); Certifieringen har genomförts i samarbete med Riksförbundet för sexuellt likaberättigande (RFSL).
–  Syftet med certifieringen är dels att synliggöra, granska och arbeta med rådande normer och deras konsekvenser. Dels att öppna upp för alla förutsättningar för ett respektfullt bemötande av de som söker asyl på grund av sin sexuella läggning och identitet. Men det gäller även medarbetarna som ska kunna vistas i en öppen och inkluderande miljö. Det är långt ifrån självklart på många arbetsplatser idag, säger Birgitta Ärlund, projektledare för HBTQ-certifieringen i Attendo.

Certifieringen av en verksamhet pågår under ett år. Under det året får alla medarbetare reflektera, utmanas och delta i rollspel utifrån olika situationer som hen kan hamna i. Förutom detta nog så viktiga arbete kräver certifieringen en genomlysning av alla dokument ur ett HBTQ-perspektiv. Verksamheterna ser över vilka böcker och vilken konst som finns och vilka filmer de tittar på exempelvis. Ett konkret exempel är att man plockar bort skyltar för dam- och herrtoaletter.
–  Ofta är det ju så att vi tror att vi är öppna och inte fördomsfulla, men under det år som certifieringen pågår avslöjas många oreflekterade tankar och även fördomar som vi inte trodde oss ha. Oftast blir det väldigt tydligt att heteronormen är härskande, utan att någon egentligen tänkt på det, säger Birgitta Ärlund.

För att certifieringen inte ska resultera i ett enskilt projekt som stannar av krävs ständig fördjupning i HBTQ-kompetensen och arbetet pågår kontinuerligt och systematiskt.
–  Även om certifieringen syftar på ett HBTQ-perspektiv är den ett utmärkt tillfälle att diskutera och reflektera över normer och bemötande även i ett bredare perspektiv. HBTQ-personer är ingen homogen grupp, lika lite som somalier är det, eller personer med funktionsnedsättning. Certifieringen ger möjlighet att lyfta många och viktiga frågor om värderingar, säger Birgitta Ärlund.

RFSL erbjuder sedan 2008 HBTQ-certifiering av olika typer av verksamheter. I Attendo är sedan tidigare konsulenter inom Jour- och Familjeverksamheten, Katarina Ungdomshem och KrisTina Skyddat boende i Stockholm HBTQ-certifierade.
–  Att mötas av regnbågsflaggan i dessa verksamheter innebär trygghet och att man ska känna sig inkluderad. Här ska hen räkna med att bli respekterad, säger Birgitta Ärlund.

För att ytterligare manifestera vikten av mångfald och allas lika värde deltar Attendo i Pride-festivalen den 1 augusti, där företaget deltar under parollen ”Rätten att välja är kärlek”.”

Heja!

Afterwork inför Pride

Som alltid arrangerar Öppna Moderater Stockholm afterwork för medlemmar och andra intresserade en gång i månaden. Denna gång träffas vi på Björk Bar och Grill och samtalar om politik och annat under lättsamma former.

När: Tisdagen den 28 juli, kl. 19:00
Var: Björk Bar och Grill (hemsidan) Rålambshovsleden 50

image

Tut-Bingo på Hällåsen

image

Då har jag varit på mitt livs andra tut-bingo i Hälsingland, Söderhamn. Det var smockfullt straxt innan 18.30 och bingot börjar 19.00 men det ska hinnas köpa lottor till förbannelse och olika spel.

Det märks verkligen att bilbingo är en populär aktivitet. Du sitter lugnt i din bil eller på ett par tältstolar utanför bilen. Har du barn med dig är det ett perfekt tillfälle för dom att se en film eller två med hörlurar.

image

image

image

image

image

image

image

image

image

I pausen på tjugominuter dricker du en kopp kaffe från termosen medans duttar och färgglada bingopennor får vila.

Genom bilbingon får idrottsföreningarna som arrangerar in pengar till sin verksamhet. Idag gick överskottet till Trönö och Söderhamns FF.

Scandic agenda under EuroGames

image

Idag inleds Stockholm Pride och det är också starten på ett två veckor långt regnbågsfirande på Scandic. HBTQ-frågor har stått på Scandics agenda sedan länge och i år mynnar det ut i samarbeten med QX, Eurogames och Regnbågsfestivalen i Malmö – Malmö Pride. Veckorna innehåller allt från champagne och artistbesök till tävlingar och drop-in-vigslar!

Scandic har en lång tradition av att vara en hotelloperatör som tar samhällsansvar genom att bidra till ett bättre och hållbart samhälle på de orter vi verkar. HBTQ-frågor står på agendan sedan många år.

– HBTQ-frågor är viktiga för oss hela året men just under Pride visar vi det lite extra genom att närvara på festivalerna i Stockholm och Malmö samt vara hotellpartner till Eurogames, säger Mathias Kemi, ansvarig för sponsorskap och samarbeten på Scandic.

Regnbågsveckorna inleds med Stockholm Pride 27:e juli – 1:a augusti och forsätter sedan med Malmö Pride 3 – 9:e augusti och Eurogames som går av stapeln parallellt 5 – 9:e augusti.

Under Stockholm Pride har Scandic ett samarbete med QX och en gemensam lounge i Prideparken. Där kommer ett stort antal aktiviteter att äga rum bland annat artistbesök och vodcastsändningar, och man kommer också att kunna tävla om övernattningar på Scandic genom en Instagramtävling med hashtaggen #QXScandicLove.

– Det är väldigt roligt att vi fortsätter och fördjupar samarbetet från årets QX Gaygala. Scandic är en bra partner och jag ser fram emot att fortsätta samarbeta även framöver med nästa QX Gaygala också, säger Ulrika Lahne, Försäljnings- och marknadschef, QX.

I Malmö står Scandic Triangeln i fokus som det officiella Pride House där alla seminarier och workshops kommer äga rum under festivalveckan. Lördagen den 8:e augusti blir Scandic Triangeln dessutom ett kärlekshus på riktigt då en borgerlig vigselförrättare viger alla par som kommer på drop-in-vigsel mellan kl 15 och kl 17. De nygifta, och alla andra, kan skåla i den officiella Pridechampagnen Love & Bubbles som serveras på alla Scandics hotell i Malmö. Utöver det kommer man även i Malmö att kunna tävla om övernattningar på Instagram. Då under hashtaggen #ScandicLove.

För Eurogames är Scandic officiell hotellpartner och ser till att atleterna kommer väl förberedda till arenan. De tävlande bor i huvudsak på Scandic Park invid Humlegården och på Scandic Talk i Älvsjö.

För att hänga med på Scandics alla aktiviteter under Regnbågsveckorna, följ Scandics officiella Facebooksida och Instagramkonto.